Dedicated to the preservation of the vx-scene ... and maybe the resurrection ... 88 88 88 88 88 88 8b d8 8b, ,d8 88 88 8b,dPPYba, ,adPPYb,88 ,adPPYba, 8b,dPPYba, ,adPPYb,d8 8b,dPPYba, ,adPPYba, 88 88 8b,dPPYba, ,adPPYb,88 `8b d8' `Y8, ,8P' 88 88 88P' `"8a a8" `Y88 a8P_____88 88P' "Y8 a8" `Y88 88P' "Y8 a8" "8a 88 88 88P' `"8a a8" `Y88 `8b d8' )888( 88 88 88 88 8b 88 8PP""""""" 88 8b 88 88 8b d8 88 88 88 88 8b 88 `8b,d8' ,d8" "8b, "8a, ,a88 88 88 "8a, ,d88 "8b, ,aa 88 "8a, ,d88 88 "8a, ,a8" "8a, ,a88 88 88 "8a, ,d88 "8" 8P' `Y8 `"YbbdP'Y8 88 88 `"8bbdP"Y8 `"Ybbd8"' 88 `"YbbdP"Y8 88 `"YbbdP"' `"YbbdP'Y8 88 88 `"8bbdP"Y8 aa, ,88 "Y8bbdP" xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkxkkkkkkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOkkkkOOkkkkOOOkkkkkOOOOOOkkkOOOOOOOOOOOOk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkkkdddkOkdlc::;;:oxkOOOOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOkkkkOkkkkkkkOOkkkkOOOOOOOOOkOOOOOk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkxxxkkkkxdoccclc;;,,;;,:clooodxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOkkkOOOOOO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkxxddolclllcccclccclllloollllodxkOOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOkkkOOOOOOOOOk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkxxxdoolcccccllccc:::::ccc::cccclllllodxkkkOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOkOOkkkkkOOkOOOOOO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkxddolcccc::::ccccc:cccccccc:::::::::::::lodxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOkOOkkkkkkkOOkkkOO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxdollllccc:::::cccccccccccccccc::::::::;;;;:ccodxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOkkkkkkkkkkkOkkkkkk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdollllllllcccccc::::ccc::::ccccclc::;;,,;;;;::::;:coxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOkkkkOkkkkkkk xxxxxxxxxxxxxxddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdolllllcccclcc::::::::::c::::::::::;;;;;;,,,,;;;::::;,;:loxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk xxxxxxxxxxxxxxddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdlllllllccccllc:::::::::::::::c:::::;;;;;;;,,,,;,;;;;;;;,,,;:coxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOkkkkkkkkkkkk xxxxxxxddxxxxxdddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdolccclllllcccloolc::::::::::;;;::::;;;;;:::;,,'',,,,;;;;;;;,,,,;:coxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk xxxxxxxxxxxxxxddxxxxxxxxdddxxxxxxxxxxxxoccccllllllcccccllc::::::::::;;;;;,,;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;:;;;;,,'',;;coxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk xdddxxxxxxxxxxdddddddddxdddxxxxxxxxxxxlccodxxxxxdddoollcc:;;;;;::::;;;;;;;;;;;;::::::cclllooooddddool:;;,,;;;:cdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk xddddxxxdxxxxxddxdddddxddddxxxxxxxxxxdodxkO000KXXXXXXKOxdllc:::::::;;;;;:::::::cccccclooddoolllllllllll:::::;;:clxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk xddddxxddddxxxdddddddddddddxxxxxxdllllllllollloodxkO0KXXX0Oxdoc::;;,,,;;:::ccccllloddollc::;;,,''...';;,',,,,,,::cdkkOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk dddddddddddxxxdddddddddddxxxxxdlc;;::;;,;;;,,,,,;;;:cloxk0KKK0koc:,,,,,,,,;;;:ccooolc:;,,''''.....'',,''''''''''',;okOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ddddddddddddddddddddddddxxxxdl:,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;:clx0XKkoc;,,,,,,;;;:clol:,''''...........''........'..''',cdkOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ddddddddddddddddddddxxxxxxxoc:;;;ccc;,,''''''''''',,,,,,,,,,,;o0NX0kdl:;;;;;:lll:''''..............''''''....,;'''''',cdkkkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ddddddddddddddddddddxxxxxdl:;:;co;.cl'';;,,''''''',,,,;;,''...';dXWWWNXK000OOd:,........'''''''.....';:;,,:;;o:..;''''',cdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ddddddddddddddddddddxxxxdc;,,,,lx;'c; .;oolllc;,'',;;:;;;,''....'c0WMMMMMMMMWx,......'',,,''''....';colc;cl,.;:'':,..'''';lkkkkkkkkkkkkkkkkxkkkkkkkkkk ddddddddddddddddddddxxxdc,,,,,,;ll:. .:loxkkkxo:,',:cc:;;,''...'lKNWWWMMWWXo'.....',,,,,'.....;ldxdl;''... ........'',,':xkkkkkkkkkkkkkkxkkkkkkkkkk ddddddddddddddddddxxxxdc;,,,,:cc;. ...';ldkOkl,',:lc::,''''.;x0KXXXX00kc'.....',,;,'....:xOdc,'.. .,;;'''',,';dkkkkkkkkxxkkkkkkkkkkkkkk dddddddddddddddddddxxxl:;;;coo:. ..:oxOk:'.;llc:;;,'';okkkkkxxxd:'.....''''...'lOOxo;. .:do:,',;;,;okkkkkkkkkkxxxkkkkkkkkkk dddddddddddddddddddxxl;;::dOo'. .,coOOl'.;oolc:;,',lddddooooo:......'..''':kKkoc' 'cdl;;;::,;okkkkkkxxxxxxxkkkkkkkkk ddddddddddddddoc::lxo:;;cdkc. 'clOOc'.:olc:;,',cooollllll;.....''.,,,cdkocc. 'cl:;:::,;dkkkkkxxxxxxxxkkkkkkkk ddddddddddddddc,'.,lc,;:dx:. .;ox0kl;':oc:;,',coollllllc;.....'',;;;lo;..,. .,::;:::,cxkkkkkxxxxxxxxxxxxxxx dddddddddddddl;'';od:;:dk:. ';''oocdkxxoc::;,collllllll;.....'';od;,c;..:, ':::::;;lxkO0Oxxxxxxxxxxxxxxx ddddodddoodddc;,cOXx;cxOl. .:c..:;.'dOOdllc:;cooooollll;....',cOKKc..',,'. .,lc:::,;:;,;ldxxxxxxxxxxxxxx ddooooddoodkKkc:,';:;lkx, .::;. .',;,,;cooooooool;'.'',;cdxdlc'. .lo:::;;c;'coxddxxxxxxxxxxxx doooooddooodxo;:, .;cloc. ... ..',,,cooodddool:'..'',,''.';o:. .ldc::;,'.:0Xkcoxxxxxxxxxxxx ooooooodddl::;.';;''lo;;,. .ld, ..',,;lxxxdddool:'..',,,,...'oO:.. .:dkl.....'cl;;oxxxxxxxxxxxx oooooodddo:lxo;'cl'.:,.... .:0x. ...,;;;dOkkxddool;''',,,,,'..':kkc,. ..,;cc'.';,l0Kc'cdxxxxxxxxxxx oooooddddo:;lc,..,;,. .. .;OK: ...';:;;dOOOkxdooc;''',,;;,,....:xxl;. .;' ......,kk:'cdxxxxxxxxxxx ooooooodool:cc' .cc. .,xXo. .'',:;,;dOOOkkdolc;''',,,;,,'....,oxl,. ;x; .::;,cdxxxxxxxxxxx oooooooooookKO:.. .. .lk: .,kXd. .,:::;,':x0OOkkxolc,''',,,;;''. ..'lkd;. .od' lKKd;cxxxxxxxxxxxx ooooooooool:c:'. .. .ckO:. .:OKo. .;llc:,'':k0OOOkxol:,'',,,;;;,''. ..;xd:'. .oxl;. .ckkc.;dxxxxxxxxxxx oooooooooooc;'... ...';x0o' ..,d0k; ..,clcc:,''c0K00Okxol:''''',,;;;,,'.. .:oc;'.. ,dxoc:. .....';oxxxxxxxxxxxx oooooooooooddc'.. .. .'dXKd;. .. ...;ldd;. ..,:ccc:;,,,oKXKKK0xol:''''',,,,,,,,'.. .,:;,.....,... .':ol,........ ...,oxxxxxxxxxxxxxx oooooooooooodl,,' .,....:kKX0xl:,,cl,.';coc'. ..;:::c:;,'',xXNXXK0kol:,'',,,,,,;;:;;,'.. ..''':dl..',.';:c:,. .....,. ...,dkxxxxxxxxddddx oooooooooooodo;,,.....:o'..',;coxOx' 'l;.,:'. ..';:::::;;,,,;kWWWNXKkoc;''',,,,,,,;::c:;,,'. .'.,:;';:'.... .....,'. ','cxxxxxxxxddddddx oooooooooooodo;.......,c:,.',,,...;l;;,..;:'. .';;:::::;;;;,':0MWWWNXOo:,.'',,,,,,,,,;;;;;;;,.. ...''.. ....;c'',..,;,cxxxxxxddddddddx oooooooooooood:. .''..cc'',;;,'.... ..'.. ..,;::::c::;;;,'..lNMMMMWNKo;,...',,,,,,,,,,,,,;;;;,'. ... .....cko,,,..'''cxxxxxdddddddddd ooooloooooooodl. ....cxc'.',;:::;,'.. .';cloc:::c::;;,,'...dWMMMMMMNxc,....',,,,,,,,,,',,,,;::;,... ...... 'okxl:'. ...;dxxxxddddddddddd llolloooooooooo;. .;:;:odxc....,;:ccc:;'..,;:llolcc:;,,,,''...'kMMMMMMMM0x:...'',,,;,,,,'''''''''',,,,'...............'dOo.... ..:xxxxxddddddddddd ollolloooooooodc'.. .odddddd:.....''''''''''',;:cccc:;,,,''.....;0MMMMMMMMXOl....'',,;,,''..'..''.......................ckk:... .cxxxxxddddddddddd ollllloooolloool,.. 'ododddo' ...............',;:::::;,,,''.....lNMMMMMMMWXOl.....'''''''.................. .......'dkkl,,'. .'';oxxxxxxdddddddddd ollllllolllllooo:,',cooooddc. ................',;;:;;,,,'.......dWMMMMMMWXOxl,.......'..................... ....... .:xxxxxxxl..,,:dxxxxdddddddddddd olllllloolllllloooooooooodo;. ....'..........'',,,;;,,''',,;:,',kWWWWWWNX0xdo;.....',,'''................. ....... 'dkxxxxxxl'.'':dxxxddddddddddddd llllllllllllllloooooooooodl' ....''........',,,,,,,'',;;'cd:,ck0000OOkxxddoc,..'cl'.''''................ ........ ;xkxxxxxxdl:::odxddddddddddddddd llllllllllllllllllolloooooc. .....,'....''',,,,,,,',;ccoolc;;lddolllllooooolc,.'oc'::'',''........... ........ 'dkxxxxxxxxxdxdddddddddddddddddd llllllllllllllllllllllooodc. ....','....',,,,,,',;::coxdc;;cdddoccccccloddol:'.;l:oxc,','........... ........ .lkxxxxxxxxddddddddddddddddddddd llllllllllllllllllllllooool'. .....,,'...'''',,,,,:clc:,,,;o0XXK0Okxdolllllool;..,:;,,',:;'........ ....'..... .ckkxxxxxxxddddddddddddddddddddd llllllllllllllllllllllloool,.. .....';,...''''',,,::;,'..,,:odxxxxxdddoollcclll:'..''''.cd;'........ .....'..........,cdxxxxxxxdddddddddddddddddddd llllllllllllllllllllllloooo:'.........,;'..',,,,,;:::;''',,'... ........... .oo,'...... .....'.......... ..,coxxxxxxxddddddddddddddddd lllllllllllllllllllllllloooo:'........';,''',;;;:cc;;;,,,.. 'cc'. ..... ;dc,;,...........'........... . ..,cdxxxxddddddddddddddddd llllllllllllllllllllllllooooo:'.......',,'',;:lll:..''... .....,oxo;'........ ....co:,,'................... ..... .. ..,coxxxddddddddddddddd lllllllllllllllllllllllllllol:'........',,',:ll:'. ....';codkOOO00OOkxxolccccc:;,'... ...lo;,,'.................';'.. .. ... ..:odddddddddddddddd llllllllllllllllllllllllllllooc;'. ....'',:clc'...,cdOKNWWMMMMMMMMWWWWNKOkkkxdolc::;,'...;,;lc;:;............... .okxo:'.... ..... .cdddddddddddddddd llllllllllllllllllllllllllllllolc'. ..,cl::ccl;,:ok0XWMMMMMMMMMMMMWWWWWMMWWNNXX0Oxdolc::;,;oc;lk0Oxc............ .lxxxxxxoc,.. ......cdddddddddddddddd lllllllllllllllllllllllllllllclllc,.:xKXWk;:c,,d0XWMMMMWXKOOOOO00OOOOOkkkkkkkkO00000kxdolc;:l,:KOlokOd:'........,lxxxxxxxxxxdl:,,;;:lddddddddddddddddd lllllllllllclllllllllllllllccccccokKX0ooK0:::,oXWWX0OkOOkxdxkkOOOkkxxxxddoolllloxkOOkkkkxdlclcoO:.,:lxOkl'....;odxxxxddddddddxxxdxxxdddddddddddddddddd lllllllllllllllllllllllllcccccld0XKko:'.d0c,,;dOxxdoodxkkkkkOOO00OOkxxdollcccc:::clllloolcllclko. .cc;:d0O:..,oxxdddddddddddddddddddddddddoddddddddddd llllllllllllllllllllllllllccclONXxccc' .ckl'..,::ldddxk000KKKKKKKKKK0OOkxdoddoolc:;,,;::,'.::ckl.. ,o:,,oKx''ldddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd llllllllllllllcllllllllllllccoKXx:;lc..;oxl,..':ldkO00KKKKKKKKKKKKKK00OOkxxxdddolcc::::;,',:;lkc:;.;o;'',::,cddddddddddddddddddddddddddddddddooodddddd llllllllllllccclllllllllllllllol:::oo'.;oko,'.,cdkOO00KK00OO0OOkkxxkkxxxdddoooooolccccc:;,:l:ox:,.'oo;,'''',lxxxddddddddddddddddddddoooooddooooodddddd llllllllllllcclllllllllllllll:;;;cllol'.:Oo.'',ldxdxkOkxddoooolcllllllccccccc::ccccccllc:;,:cxk, .co:;,,''.'cxxddddddddddddddddddddddooooooooooooddddd lllllllcclllllllllllllllllllc:;;:clc:::'lKl...,col:coddoooloollloollcccc::;;;;;;;,,,;;::;,'..x0;.;c;;;,''..,lxxdddddddddddddddddddddddoooooooooooddddd lllllllllllllccclllllllllllll:,,,:oc;;:dXXc .',;:clodddddooolooddolcccc:;,,,,,,,''''',''',''kNd;,,,,,'....:dxddddddddddddddddddddoooooooooooodddddddd lllllllccccllccllllllllllllll:,.,xXl,okOOo. ..';:looddxxdddooooooolllccc::;;,,,''....''.'''..c0Kxc'.ox:...;oxddddddddddddddddddddooooooooooooodddddddd lllllcccccclllclllllcclllllllc;';ONkdxl'.....;:cclooxkOOkkxxddxxxkOxoodolcc::;;,..........'..,;;lxdo0Wx...cddddddddddddddddddddddooooooooooooddooooood llllccccccclccccllllclllllllclxxdxx:,...;o:';cclodxkOOOOkxxdooollOKx;:llllccc::;;;;;,........lc...'codc;,,ldddddddddddddddddddddoooooooooooooooooooddd llccccccccclccccllllccclclllllxOxc,...,;cdlcodddxxxdolllc:;,'..'o00kc'',:::::cccccclc:,''....lo'.....':dxooddooooooooodddddddooooooooooooooooooddooddd cccccccccclllccclllllcclcccllcccc;..,;;:ldxooocccc:;;,... 'lc::c, .....',;::ccc::;,,''oo,......';:lodddoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ccccccccccccccccllllllllcclllllllc;;;:cllodl'.',,,,'...... ..,'..;,.',,;;,,''''''',;:;,'.:xo,'''...';coddoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo lccccccccccccccccllllllllllllllllc:;:lolc::c;..',;;;;:::::::cccc::;;,,,;;::::cccccc:,,''...;do:;;,'....;:ldddooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ccccccccccccccccclllccllllllllllc;:clc:;;;;;::;;,',,,,,,,,;;;;;;;;;,;;;:::::::::::::::;,';ll:,,,;;,,''..':odoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo cccccccccccccccccllccclcclllllll:;;c:;;;;;;,,,;;,'..',,,;;;;;;;:;;;;:::;:::::::::;;;'.',:c:;;;;,,,,,,'...:oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ccccccccccccccccccccccccccllllll;,,;;;;;:;:lol;',;;'..',;;;;::::;::::::::::::::;,'.',;;,,:c:;;:;,,,;,....;looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo cccccccccccccccccccccccccccclll:,,;,'';;:;clclc,',,;;,...,;,:;'':c,';c;',;;,;;,'.',::;,':llo;';::;'.,;'..,looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ccccccccccccccccccccccccclllllc;,,'',;;;;;::::;,,cc:',;'...,oo,,lo,.:l,.,c,....',;,;:c;';;;:;;:::;'. .;,..:ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ccccccccccccccccccccccccccclll:,,'',:;;;;;;;;;;;::co:,;:;'..co,'cl,.;l,.':'...;::;;llll,,;;;;;;;:::;...;,';ooooolloooooooooooooooooooooooooooooolloooo ccccccccccccccccccccccccccccll:''.,::::;::;;;;;;::::;:::::,.;o;.:l,.,c,.':,.,:c::::ccc:;;;;;;;;;:::c:'..,,,looolollloooooollloollloooooooooooooollllll cccccccccccccccccccccccccccclc,..';;;::::;;,,;;,;:;;::;::::,:l;.;l,.,c,..::;;:ccc:cc:,;;;,;;;:::::c:c:..',,cooolllllooooooollllolllllllloolllooooollll ccccccccccccccccccccccccccccc;...';:;;:;;;;;;;,,;;..;:..,:,.;l;.;l;.,c;..:;...;;..;;..':;;::::::::::cc;...'cooolllllloooooooollllllllllllllloollllllll ccccccccccccccccccccccccccccccoxc;;:;;:;;:::::;';:..,:'.;c,.,c;.,c;.'c;..:;...;;..;:..':;;c::::::::::cc,...coollllllllllloolllllllllllllllllllllllllll ccccccccccccccccccccccccccccloddl::;;::;:::::c;.';'.':,.':,.':,.'c;.'c;..:;...;;..;:..,c;;cc:::::::::cc;:l:,clllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll cccccccccccccccccccccccccccclc;.':::::;;;::::c;..''..,'..'...'..,c:.'c:..:;....'..,;..,:'':c:c::::::::c:;:ccclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllccccccccccccccccccccccccccclc;;;;::::::::cc:' ... .'c:..::..;,.. . ....':::cc:::::::c:,,collllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllccccccccccccccccccccccccccc:,,;;;:::::::::;'. ....'','''...::..::..;,...... .:c::::::::::::::cclllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ccllcccccccccccccccccccccccccccccc;;;;;::::::;,....';:cccccclc;..;:..;:..;,.,:cc:;;,.....,;:::::::::::::;;clccllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ccccccccccccccccccccccccccccccccclxo,,,;;;,,....,,;:;:::::ccc;....'..''......:cccccc:;,'....';::::cc:::,.,ccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllllll llccccccccccccccccccccccccccccccccodc,........,::;clll;,::::' .:cc:;:cl:,;;'....,;::::,.':cccccccccclllllllllllllllllllllllllllllllllll lcccccccccccccccccccccccccccccccccclc,.....,,,:cc;:::c;,::;'. ....';::;,locl;,;,,'......'.,loccccccccccccccclllllllllllllllllllllllllllllll lcccccccccccccccccccccccccccccccccccc:,'',;:;;ccoc',;;;;;,,,,,,,''..'',;;::::;;;::;;:::,::::,,;'.. .lolcccccccccccccccllcccllllllllllllllllllllllllll ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc::;;;;;:;:;,;;,,,,,,;;;::::cccccc:::;;;;;::;;:;,,:::lc:c:;;,';:ccccccccccccccccccccccccllllllllllllllllllllllll cccccccccccccccccccccccc:cccccccccccccccccc:;,,;;;;;;;,;;;;;;;::ccccccc:::;;;;;;::::::::;:::::::::cccc::ccccccccccccccccccccccccclllllllllllllllllllll ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc:::cccc::;;;,;;;:::cccccc:::;;;;;:cccccccc:::::::::::::ccccccccccccccccccccccccccccccccclllllllllllllllll cccccccccccccccccccccccccc::::::cccccccccccccccccccc:::::;;;;::cccccccc::;,,',:cc::::;;;::::::::::::ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccclllllll cccccccccccccccccccccccc:::::::ccccccc:::::cccc:::c:::::::::::::cccl:cc,......,::::::;;;;:::::::::::cc::::ccccccccccccccccccccccccccccccccccccllllllll cccccccccccccccc::ccc::::::::::cccc:::::::::::::::::::::::::::::;;:cc;'. ....,:::::;;;;;;::::::::::::::::ccccccccccccccccccccccccccccccclcccclllcccll cccccccccccccccccc::::::::::::::::::::::c::::::::::::::::::::::::;:::'.. ....,:::::;;;;;;:::::::::::::::::cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccll cccccccccccccccc:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,... ....,:::::;;;;;;;:::::::::::::::::::cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccl ccccccccccccccccccc::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,........,::::;;;;;;::::::::::::::::::::::cccccccccccccccccccccccccccccccclcccccc -- Contact -- https://twitter.com/vxunderground vxug@null.net Donate to support us
The current VXUG collection is the aggregation of content which VXUG believes to be of a higher standard, non-generic, or further educates individuals on concepts which are often poorly explained. Papers listed are not a direct endorsement from VXUG unless explicitly stated. Vx Papers: -Masking Malicious Memory Artifacts – Part I: Phantom DLL Hollowing by Forrest Orr -Common Language Runtime Hook for Persistence by Paul Laîné -Defeating Userland Hooks ft. BitDefender by 0x00dtm -Demonstration of assembler based Polymorphism by Rafael S Marques -Advanced Metamorphic Techniques in Computer Viruses -Windows 10 Custom Kernel Signers, DSE bypass by Hypersine -Running a PE file from memory by zer0mem0ry -Function detouring in Windows by zer0mem0ry -API Hooking 32bit PE files by zer0mem0ry -Password stealing using PasswordChangeNotify() by Grzegorz Tworek -Detailed Guide To Pe Infection by KOrUPt -Another detailed guide to PE infection by Athenian -Interview with coldzer0 -ExtendedHooking - Creating a formgrabber++ by RosDevil -Polymorphic Mutation in C#.NET by Byte77 -PE Module Injection by ZwClose -Unicode Shellcode by Chris Anley -Fake Entry Point to evade Process Dump, OllyDbg, and Scylla++ by Rafael S Marques -Simple Mutation Engine / Win32 C API by D34Dspy -Hiding Processed with DKOM by ZwClose -Hiding Loaded Drivers with DKOM by ZwClose -Keylogging Using SetWindowsHookEx by Athenian -DLL Injection via Thread Hijacking by ZwClose -Creating a new PE Section and Placing code inside of it by Athenian -Zero Virus by ZwClose Hardening/Armouring/Other: -Position Independence Re-examined by smelly__vx -Anti-Reverse Engineering Linux by Jacob Baines -Hydan: Hiding Information in Program Binaries -Automatic Static Unpacking of Malware Binaries Reverse Engineering: -Analyzing Modern Malware Techniques - Part 1 by Danus (mirror) -Analyzing Modern Malware Techniques - Part 2 by Danus (mirror) -Analyzing Modern Malware Techniques - Part 3 by Danus (mirror) -Analyzing Modern Malware Techniques - Part 4 by Danus -FreeBSD Syscalls by Anonymous_ -Understanding WdBoot (Windows Defender ELAM) by n4r1b -Dissecting the Windows Defender Driver - WdFilter (Part 1) by n4r1b -ntoskrnl leak and documentation by zer0mem0ry -Shamoon 2012 Complete Analysis by Myrtus0x0 Academia: -Auto-Sign: an automatic signature generator for high-speed malware filtering devices -Polygraph: Automatically Generating Signatures for Polymorphic Worms